Stichting KEC stelt hoge eisen aan de uitvoering van de trainingen, de begeleiding en de kwaliteit van alle producten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval wilt u mogelijk een klacht indienen. Wij hebben daarvoor een klachtenprocedure in het leven geroepen met twee stappen zodat wij er gezamenlijk alsnog uit kunnen komen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.


Stap 1: Meld uw klacht

Stichting KEC stelt hoge eisen aan de uitvoering van de trainingen, de begeleiding en de kwaliteit van alle producten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval wilt u mogelijk een klacht indienen.

Als dat zo is, is het eerste dat wij u aanraden deze klacht schriftelijk te melden bij uw contactpersoon vanuit Stichting KEC, uw trainer of de coördinator van Stichting KEC.

Stuur een brief met uw klacht naar:
Stichting KEC, Han Stijkelplein 6, 2597 NR Den Haag

of een e-mail naar: info@zippysvrienden.nl

Geef in uw brief duidelijk aan waar de klacht over gaat, met wie u contact heeft gehad en welke stappen u zelf eventueel heeft ondernomen om de klacht te verhelpen.

Wat gebeurt er met mijn klacht?
Binnen vijf werkdagen – met uitzondering van vakantieperiodes – ontvangt u een schriftelijke bevestiging wie vanuit Stichting KEC uw klacht in behandeling heeft genomen. Binnen tien werkdagen – met uitzondering van vakanties - na de bevestiging proberen wij het probleem op te lossen. U ontvangt een brief waarin wordt uitgelegd hoe de klacht wordt verholpen. Mochten wij meer tijd nodig hebben om een oplossing te vinden, dan hoort u dat natuurlijk tijdig.

Niet tevreden over de uitkomst?
Als u na het melden van uw klacht (via stap 1) niet tevreden bent over de afhandeling door de desbetreffende trainer of coördinator van Stichting KEC dan kunt u de Klachtencommissie inschakelen.

 Stap 2: Schakel de klachtencommissie in

U kunt pas terecht bij de Klachtencommissie als u uw klacht eerder aan de betreffende trainer of coördinator van Stichting KEC heeft voorgelegd (zie stap 1). Een klacht kan vervolgens worden ingediend bij de Klachtencommissie binnen 3 maanden nadat de trainer of coördinator van Stichting KEC de klacht in behandeling heeft genomen. De klachtencommissie brengt een advies uit. In het klachtenreglement staat onder meer beschreven welke klachten in behandeling worden genomen en hoe uw klacht wordt behandeld.

De klachtencommissie kent drie onafhankelijke leden:
• Marleen Waaijer – Linders (voorzitter)
• Cornelie Tiel (secretaris)
• Floor Wijnen

U kunt de klachtencommissie inschakelen door een aangetekende brief met uw klacht te sturen naar:

Stichting KEC, t.a.v. Secretaris Klachtencommissie, Han Stijkelplein 6, 2597 NR Den Haag

Geef altijd duidelijk aan waar de klacht over gaat, met wie u contact heeft gehad, welke oplossing er is geboden en waarom u het daar niet mee eens bent.