De eerste pilot van Zippy in Nederland is in januari 2009 gestart en aan het einde van het schooljaar afgerond. 30 leerkrachten verdeeld over Den Haag en Rotterdam hebben aan de pilot deelgenomen. Het programma is in 17 gecombineerde kleutergroepen (groep ½) en 10 klassen (groep 2 en hoger) aangeboden.

Tips en adviezen van leerkrachten die in Nederland als Zippy-pioniers met het programma aan de slag zijn gegaan, zijn verzameld in de hand-out Tips en Adviezen vanuit de Zippy-pilot 2009. In deze hand-out zijn ook suggesties voor prentenboeken en andere literatuur opgenomen. Dit overzicht is een aanvulling op de hand-outs met Zippy-ideeën van overal ter wereld en All Top Tips from across the globe.

Een groot aantal adviezen van leerkrachten is al verwerkt in de nieuwe versie van het Zippy-materiaal van september 2009. Alle verhalen staan nu in de tegenwoordige tijd. Dit leest prettiger en spreekt kinderen directer aan. De poster met de Zippy-regels heeft nu als titel ‘Zippy-afspraken’. Alle bijlagen met aanvullende regels – bijvoorbeeld ‘Regels om te zeggen wat je wilt zeggen’ – zijn met kleurige plaatjes geïllustreerd om de tekst te verduidelijken. Kinderen die nog niet kunnen lezen, zullen de bedoeling nu beter begrijpen. Bij alle kaarten zoals de situatie- of oplossingen-kaarten zijn de tekeningen vergroot en is de tekst verkleind. De poster met ‘Stappen om een goede oplossing te vinden’ is letterlijk op z’n kop gezet en toont nu naar voorbeeld van Zippy-materiaal uit Noorwegen een trap met bij elke stap een illustratie.

Hebt u tips en suggesties voor verbeteringen van het Zippy-programma? Wij ontvangen ze graag! Mail ze naar info@zippysvrienden.nl