Resultaten procesevaluatie programma Zippy’s Vrienden
Gepubliceerd op: 30 november 2009

Resultaten procesevaluatie programma Zippy’s Vrienden

In januari 2009 zijn in Nederland meer dan 600 kinderen gestart met de lessen van het programma Zippy’s Vrienden. De pilot van dit programma is mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland. Gedurende de 24 Zippy-lessen leren kinderen in de leeftijd van 5-8 jaar gedurende een schooljaar copingstrategieën (het kunnen omgaan met stressvolle en moeilijke situaties). De effectiviteit van Zippy’s Vrienden is in een effectstudie in Litouwen en Denemarken met meer dan 600 kinderen aangetoond (Mishara en Ystgaard, 2006).

De pilot is uitgevoerd door Stichting Kids en Emotionele Competenties (KEC), licentiehouder van Zippy’s Vrienden in Nederland en de GGD Rotterdam-Rijnmond. De klassen waren verdeeld over Rotterdam en Den Haag (17 groepen 1/2 en 10 groepen 2, 3 of 4). Uit de analyse van alle gegevens in de procesevaluatie blijkt dat de meeste leerkrachten de lessen conform de instructies in de handleidingen hebben uitgevoerd. De tijdsplanning van de pilot bleek niet voor alle klassen haalbaar; 24 Zippy-lessen moesten in 23 schoolweken worden gegeven. De instructies waren volgens de leerkrachten duidelijk en het bijgeleverde materiaal bruikbaar. De leerkrachten waren tevreden over de begeleiding. De drie tussenevaluaties vond men zinvol mede omdat men ervaringen met andere leerkrachten kon uitwisselen. Op grond van suggesties van leerkrachten is het materiaal op een aantal punten aangepast. Zo zijn de verhalen omgezet in tegenwoordige tijd en een groot aantal pictogrammen toegevoegd om het materiaal nog meer kleutergerecht te maken.

Het programma wordt over het algemeen door de leerkrachten en door de kinderen die de Zippy-lessen volgen, positief gewaardeerd. De ervaringen in gecombineerde kleutergroepen waren zeer wisselend. In sommige gecombineerde kleutergroepen bleken de Zippy-lessen voor de 4-jarigen te moeilijk. Deze negatieve ervaringen werden door collega-leerkrachten van combinatiegroepen 1/2 weer tegengesproken; zij waren over de bijdrage van jonge kleuters juist heel positief en enthousiast. In de volgende fase van het programma, gestart in september 2009, zal nader onderzocht worden wat de kritische succesfactoren zijn voor Zippy-lessen in gecombineerde kleutergroepen. Binnenkort is ook op Leraar24, een nieuwe website van Kennisnet, informatie over Zippy’s Vrienden te zien en te lezen.

Rapport van de procesevaluatie

Overig Nieuws