Seminarium voor Orthopedagogiek omarmt Zippy’s Vrienden
Gepubliceerd op: 10 juni 2010

Seminarium voor Orthopedagogiek omarmt Zippy’s Vrienden

Het gerenommeerde opleidings- en begeleidingsinstituut Seminarium voor Orthopedagogiek/Hogeschool Utrecht dat al meer dan 80 jaar onderwijsmensen opleidt en begeleidt, heeft Zippy’s Vrienden in de armen gesloten.

Volgens drs. Cor Hulsbus en dr. Kees van Overveld past deze methode perfect binnen het aanbod dat het Seminarium in de loop der jaren heeft opgebouwd en samengesteld. "Wij hebben al een aantal succesvolle projecten en methodes, zoals PAD, maar zien in Zippy’s Vrienden een prima aanvulling. Niet voor niets heeft de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) dit internationale trainingsprogramma aanbevolen. In het verlengde daarvan bevelen wij Zippy’s Vrienden aan op de scholen.”

De docenten kwamen met Zippy en zijn vrienden in contact nadat studieleider Cor Hulsbus in het blad Health van het Zilveren Kruis een boeiend artikel las over psychologe Marion Panis. ‘Het enthousiasme spatte van de pagina’s. Elk goed ontwikkeld project dat wordt ingezet om kinderen te begeleiden tijdens hun lange weg naar volwassenheid, trekt onze aandacht. Kinderen maken nu eenmaal veel meer mee tijdens hun sociaal- emotionele ontwikkeling dan wij vroeger. Met alle gevolgen van dien. Pesten, onzekerheid, geweld, agressie, scheiding en verdriet, het zijn factoren waarbij kinderen vaak hulp nodig hebben. In onze ogen helpt Zippy’s Vrienden jonge kinderen om te praten over al deze factoren die ook hun invloed op hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling hebben.’

Kees van Overveld is naast docent tevens de landelijk specialist binnen het Seminarium als het gaat om opleidingen, methodes en publicaties op het gebied van gedrag(sproblemen). Hij deed met collega Jos Louwe promotieonderzoek naar de invloed van met name het PAD-leerplan op de gedragsontwikkeling van agressieve kinderen. ‘Vastgesteld werd dat de inhoud van de teamscholing op de diverse te werven scholen invloed zou kunnen hebben op de pedagogische aanpak van de kinderen en dus mogelijk ook op de ontwikkeling van agressie. Een goede methode en begeleiding doet er dus toe, al zijn lang niet alle methodes kwalitatief goed en doeltreffend. Dat is tijdens ons onderzoek wel gebleken. Zippy’s Vrienden werkt ook min of meer volgens dezelfde principes als het PAD-leerplan en daarom spreekt het ons ook zo aan.’

De contacten met Marion Panis waren nadien snel gelegd en na een kennismakingsgesprek werd vervolgens een serie afspraken belegd waarin werd gekeken naar nauwe samenwerking tussen de partijen. Cor Hulsbus: ‘Met als mooi resultaat dat we nu ook gezamenlijk gaan proberen nog meer scholen en dus nog meer kinderen te bereiken. Elke leerling die baat heeft bij een goede begeleiding middels Zippy’s Vrienden, is voor ons winst. Niet in financiële zin, maar in maatschappelijke zin. Ook wij hebben kinderen en staan of stonden voor een klas. Mijn dochtertje Christelina is dolenthousiast over de lieve en vriendelijke Zippy en zijn vrienden en vertelt er over aan haar vriendjes op school. En voor die doelgroep doen we het toch allemaal in het onderwijs, nietwaar?’

Meer informatie vindt u op: www.seminarium.nl

Overig Nieuws