Zippy maakt kinderen weerbaar
Gepubliceerd op: 1 september 2009

Zippy maakt kinderen weerbaar

Dertig leerkrachten doen mee aan een pilot van het internationale preventieprogramma Zippy’s Vrienden. Het doel: jonge kinderen leren omgaan met emoties.

Wandelende tak Zippy staat centraal tijdens de 24 lessen met een doorlopend verhaal waarin steeds dezelfde personages terugkeren. In de verhalen komen herkenbareonderwerpen aan bod: vrienden maken en verliezen, omgaan met eenzaamheid en afwijzing, omgaan met jaloezie, veranderingen verlies.

Kinderen leren door oefeningen verschillende manierenom met situaties om te gaan, de zogenoemde copingstrategieen. ‘Natuurlijk is het praten over emoties voor een groot gedeelte een taak van de ouders’, vindt Anja Rijns, werkzaam op de Prinses Catharina Amalia School te Den Haag. ‘In de praktijk vertellen ouders echter dat ze het prettig vinden als een derde met hun kind over emoties praat. Als je ergens emotioneel bij betrokken bent, bijvoorbeeld een scheiding, is het soms heel moeilijk om ook je kind op een goede manier aandacht te geven. Uiteindelijk gaat het erom dat kinderen zich gehoord voelen en hun gevoelens leren uiten. Alleen dan kunnen ze lekker in hun vel zitten en zich op het leerproces richten.’

Het bijzondere aan Zippy’s Vrienden is dat het gericht is op jonge kinderen. Stichting Kids en Emotionele Competentie haalde het programma, dat al in zestien landen wordt gebruikt, naar Nederland.

Anja Rijns merkt in de praktijk echter dat het programma minder geschikt is voor de jongste kleuters. ‘Het programma vereist een grote taalvaardigheid. Voor de jongsten is dit weleens lastig.’

Download de publicatie uit Didactief

Overig Nieuws