Zippy’s Vrienden is ontwikkeld om de psychische gezondheid van alle schoolgaande kinderen te bevorderen, ongeacht hun emotionele of cognitieve competentieniveau. Het programma richt zich niet op een specifieke doelgroep van kinderen met problemen. Het programma wordt aangeboden aan de groepen 2, 3 en 4 van de basisschool en duurt 24 weken, met één les per week. De leerkracht van uw kind is speciaal opgeleid om dit lesprogramma te geven.

Zippy’s Vrienden bestaat uit zes modules. Bij elke module hoort een verhaal. Uw kind zal u ongetwijfeld vertellen over Zippy de wandelende tak, en de jongens en meisjes die zijn vriendjes zijn. In de verhalen worden de kinderen geconfronteerd met onderwerpen waar alle jonge kinderen mee te maken krijgen: vriendschap, vrienden maken en verliezen, pesten, verandering en verlies, en opnieuw beginnen. Bij elk verhaal hoort een set kleurige vertelplaten. Naast een gesprek over het verhaal bestaat elke module uit activiteiten als tekenen, rollenspellen en spelletjes. De ervaring heeft geleerd dat kinderen de lessen heel leuk vinden.

Zippy’s Vrienden reikt de kinderen geen pasklare oplossingen aan. Integendeel, de kinderen worden gestimuleerd zelf na te denken en hun eigen oplossingen voor  problemen te bedenken. Kinderen oefenen om oplossingen te kiezen die hen helpen om zich beter te voelen, maar die tegelijkertijd anderen geen pijn doen.

Kinderen die werken met Zippy leren:

Voor meer informatie zie Gids voor ouders

Wat u zelf kunt doen

Zippy’s Vrienden wordt gegeven door leerkrachten die daarvoor een speciale training hebben gevolgd. Maar ook u kunt helpen het programma voor uw kind nog effectiever te laten zijn. Hier volgen zeven suggesties.

Zippy werkt

De ontwikkeling van het programma heeft meer dan zes jaar gekost, en vele duizenden kinderen in Europa, Azië en Noord-Amerika en Zuid-Amerika hebben het al gevolgd. In Denemarken en Litouwen is een groot evaluatieonderzoek uitgevoerd. Er is met leerkrachten en kinderen gesproken, die vooraf en achteraf vragenformulieren invulden. De resultaten zijn vergeleken met die van kinderen die het programma niet hebben gevolgd. Uit dat onderzoek bleek dat kinderen die het programma volgden beter kunnen samenwerken, beter voor zichzelf opkomen, meer controle over zichzelf hebben, zich beter kunnen inleven in anderen en minder probleemgedrag vertonen dan kinderen die het programma niet hebben doorlopen.

Kinderen die de Zippy’s Vrienden-lessen volgden, leerden vooral meer positieve strategieën gebruiken. Ze gebruikten steeds minder ineffectieve strategieën als boos worden, nagelbijten en schreeuwen. Het resultaat waseven significant bij jongens als bij meisjes. Een apart onderzoek in Litouwen toonde aan dat kinderen hun nieuw verworven vaardigheden een jaar later nog steeds gebruiken. Veel leerkrachten gaven aan dat het aantal ruzies in de klas door het programma verminderd is en dat zij hun leerlingen beter zijn gaan begrijpen. Sommigen zeiden zelfs dat ze dankzij Zippy’s Vrienden ook beter met hun eigen problemen kunnen omgaan.

Zippy voor Ouders Gids in diverse talen