Ook het onderwerp pesten wordt in de Zippy-lessen besproken. In het verhaal 'De strijd tegen de pestkoppen' (module 4) horen en zien de kinderen dat Bella wordt gepest. Zij durft er niet over te praten, niet op school en ook niet thuis. Bella is verdrietig en voelt zich eenzaam. Uiteindelijk helpen de vrienden uit de klas haar om het te bespreken en een oplossing te vinden. In deze les over pesten leren de kinderen wat pesten betekent en ervaren zij in oefeningen wat je kunt doen als jezelf of je vriend/vriendin wordt gepest. Deze les over pesten is een aanzet om dit onderwerp bespreekbaar te maken. De kinderen leren ook manieren om met situaties om te gaan waarin wordt gepest. Op de site van de PRIMA-methode (een product van het gezondheidsinstituut NIGZ) wordt onderstaande definitie van pesten gegeven.

Wat is pesten?

Een leerling wordt gepest als hij of zij herhaaldelijk en voor een langere periode wordt blootgesteld aan negatieve acties verricht door één of meerdere medeleerlingen (Olweus, 2001).

Een negatieve actie houdt in dat één of meerdere leerlingen bewust een ander leerling pijn doen, fysiek, met woorden of op andere manieren.

Om te kunnen spreken van pesten moet er sprake zijn van een ongelijke machtsverhouding tussen leerlingen, in fysiek of psychologisch opzicht.

Bij pesten is er sprake van: Agressief of "gemeen" gedrag. Het komt herhaaldelijk voor en gedurende een langere periode. Het gebeurt binnen een interpersoonlijke relatie die zich kenmerkt door een onevenwichtigheid van macht en kracht.

Wat is het verschil tussen pesten en plagen?

Plagen is onschuldig, pesten is gemeen. Het is plagen als kinderen aan elkaar gewaagd zijn: de ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer is het de ander. De geplaagde kan zichzelf verdedigen. Het is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend.

Pesten is wel bedreigend. Het gebeurt niet zomaar een keer, soms iedere dag weer, soms wel een jaar of langer. Iemand die gepest wordt kan zich daar niet of nauwelijks tegen verdedigen. Bij pesten zijn bepaalde kinderen continu het slachtoffer. Hoe ze zich ook gedragen, wat ze ook doen, de pesters vinden altijd wel weer een aanleiding om hen te pesten.

Vormen van pesten

Direct pesten: openlijke aanvallen op de gepeste (vernederen, schelden, dreigen, belachelijk maken, schoppen, slaan, duwen, opjagen, opsluiten, vernielen spullen, afpersen, etc.).

Indirect pesten: sociale isolatie van gepeste (het vespreiden van geruchten en leugens, negeren, buitensluiten, etc.).

Wilt u pesten op uw basisschool effectief voorkomen en aanpakken? Lees dan verder over de PRIMA anti-pestmethode