Geef een kind dat boos is tijd en ruimte om rustig te worden. Probeer pas daarna de situatie op te lossen. Leg later uit dat het onmogelijk is om over goede oplossingen na te denken als je boos bent.

Stimuleer uw kind om andere kinderen te helpen om ruzies of problemen op te lossen door naar hen te luisteren, respect voor de ander te hebben, samen naar oplossingen te zoeken en hen te helpen om hulp in te roepen.

Leer uw kind de drie stappen om een goede oplossing te vinden: 1. probeer het probleem te begrijpen, 2. denk na over mogelijke oplossingen, 3. kies de beste oplossing, waardoor je je beter voelt en waarmee je jezelf of anderen geen pijn doet.

Pas de de drie stappen om een goede oplossing te vinden ook in de gezinssituatie toe.

Spelletjes en Activiteiten bij Conflicten

Download spelletjes en activiteiten bij het thema Conflicten