Nu is het tijd om alles wat uw kind heeft geleerd samen te brengen. Loop alle voorgaande activiteiten een keertje langs en herhaal er een paar waarvan u weet dat uw kind ze heel erg leuk vond.

Moedig uw kind aan om anderen te helpen om met verschillende situaties te leren omgaan.

Vraag ook in situaties waarmee uw kind goed kan omgaan naar alternatieven, vraag wat hij of zij anders had kunnen doen. Het is belangrijk dat kinderen leren zo veel mogelijk verschillende copingstrategieën te gebruiken. Coping is alles wat we doen om met een stressvolle en moeilijke situatie om te gaan. Een effectieve copingstrategie:
- verandert de situatie of zorgt dat je je beter voelt, of beide;
- doet jezelf en anderen geen pijn.

Spelletjes en Activiteiten bij Problemen en veranderingen

Download spelletjes en activiteiten bij het thema Problemen en veranderingen