Zippy’s Vrienden is een in Engeland ontwikkeld programma dat kinderen van ongeveer 5 tot 8 jaar sociale en emotionele vaardigheden bijbrengt. Centraal in de lessen staat het verhaal van drie vrienden en wat die met elkaar, en met hun huisdier Zippy, een wandelende tak, meemaken. In voor kinderen herkenbare situaties komen ondermeer boosheid, pesten, uitsluiting, eenzaamheid en sterven voorbij, maar ook vriendschap en feestvieren. Door kleine opdrachten en rollenspellen in de klas krijgen de kinderen een heel palet aan vaardigheden aangereikt voor de omgang met bijvoorbeeld ruzie en verlies. Ze leren kleine en grote problemen flexibel en creatief oplossen op een manier die bij hen past: de zogenoemde copingstrategieën. Ze leren onderscheiden wat ze wél en niet kunnen veranderen: een echtscheiding van ouders is niet terug te draaien, maar als een vriendje wordt gepest, kunnen ze iets doen.

Copingstrategieën? Voor 5-jarigen?

Coping is alles wat mensen doen om met stressvolle en moeilijke situaties om te gaan. Dat geldt voor kinderen net zozeer als voor volwassenen. Het is belangrijk kinderen weerbaar te maken op het moment dat hun wereld opengaat voor allerlei sociale relaties, vaak vanaf hun vijfde. Een goede copingstrategie kan helpen de situatie te veranderen, of maken dat iemand zich beter voelt, en nog beter beide.

Hoe werkt het?

De methode is niet zwaar op de hand, en ook niet zweverig of vrijblijvend, maar praktisch en concreet. Vaardigheden die de kinderen via Zippy’s Vrienden krijgen aangeleerd, nemen ze mee als puber en volwassene. Het programma is door wetenschappers ontwikkeld om psychische problemen op latere leeftijd te voorkomen. ‘Veel ellende bij jongeren ontstaat als ze geen uitweg weten voor hun nare gevoelens’, zei Erik-Jan de Wilde van het Nationaal Jeugdinstituut over de lesmethode in de Volkskrant. ‘Mensen kunnen zich gaan opsluiten of vluchten in zelfbeschadiging. Achter deze methode zit de goede gedachte dat als je al vroeg allerlei copingstrategieën vanzelfsprekend maakt, dat later positief effect sorteert.’

Download Zippy’s Vrienden Flyer