Partnership for Children, een non-profit organisatie gevestigd in Engeland, verstrekt wereldwijd de licenties voor het programma Zippy’s Vrienden. In 2002 hebben ongeveer 3000 kinderen in Denemarken en Litouwen voor het eerst kennis gemaakt met Zippy’s Vrienden. Partnership for Children kan door samenwerking met lokale partners het programma inmiddels aanbieden in 30 verschillende landen. Inmiddels hebben wereldwijd in totaal 1 miljoen kinderen  het Zippy-programma doorlopen.

Voor meer informatie over Partnership for Children verwijzen wij naar de website www.partnershipforchildren.org.uk

Zippy’s Vrienden is een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkend vaardigheidsprogramma en wordt in veel landen door overheidsinstanties ondersteund. Om alle kinderen wereldwijd te kunnen bereiken is in het programma zo min mogelijk cultuurspecifiek materiaal opgenomen.

Download Zippy artikel
Download het volledige WHO rapport

In ten minste 30 landen met uiteenlopende culturen, waaronder Brazilië, Denemarken, China, Engeland, IJsland, India, Noorwegen en Polen, wordt ermee gewerkt. Sinds januari 2009 zijn basisscholen in Nederland met Zippy’s Vrienden aan de slag. Dat worden er elk jaar meer. Uit kunt meer lezen over de internationale ontwikkelingen in het jaarverslag van de Engelse organisatie Partnership for Children of de nieuwsbrief van deze organisatie.

Download internationaal jaarverslag 2011-2012
Download nieuwsbrief Partnership for Children

Is het effect van Zippy’s Vrienden bewezen?

Het programma is grondig geëvalueerd. Kinderen blijken overweg te kunnen met de copingstrategieën en worden sociaal vaardiger. Probleemgedrag als hyperactiviteit en afreageren op anderen vermindert in de Zippy-klassen significant. Uit een evaluatie onder leerkrachten uit zes landen blijkt dat Zippy’s Vrienden de klas een gemeenschappelijke taal geeft om dagelijkse kwesties te bespreken en de sfeer te verbeteren. Resultaten van effectstudies in Canada, Ierland en Noorwegen bevestigen de positieve resultaten van andere onderzoeken. Het rapport van het onderzoek in Ierland is 28 april 2010 officieel gelanceerd.

Een exemplaar van dit rapport en de samenvatting kunt u downloaden via http://www.nuigalway.ie/health_promotion/events.htm Een effectstudie voor Nederland, in samenwerking met het Trimbos-instituut, is in 2012 gestart. De resultaten worden in september 2015 verwacht.