Landelijke partners 

Landelijk heeft Stichting KEC partners die leerkrachten trainen en begeleiden voor Zippy's- en Apple's Vrienden. Onderstaand een overzicht met de namen van de trainers/contactpersonen.

Avant sanare, Rotterdam: Els Koch en Annemieke Sakko

BCO Onderwijsadvies, Venlo: Loek Schoenmakers

HCO, Den Haag: Brenda van der Meer en Fred Kruidenberg

Cedin, Drachten: Titia Bouma en Anneke Sterenberg 

Edux, Ulvenhout: Willeke Essing en Sabine Louwerens

Marant, Elst: Saskia van Dongen en Evelyn Weltevrede

Marco Derr Training en Coaching, Amsterdam

RPCZ, Vlissingen: Jack Geelen 

Timpaan Onderwijs, Assen: Nina Oosterveen

Stichting Kinderpostzegels Nederland

De introductie van Zippy’s Vrienden in Nederland is door de financiële steun van Stichting Kinderpostzegels Nederland mogelijk gemaakt. Zowel de vertaling van het programma als ook de training van de 30 leerkrachten in januari 2009 kon Stichting KEC hierdoor financiëren. Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft haar steun aan Stichting KEC vervolgd met onder andere een subsidie voor de ontwikkeling van deze site. De lancering van een vervolg voor oudere kinderen (8 - 10 jaar) heeft Stichting Kinderpostzegels Nederland in 2010 mogelijk gemaakt. Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende voorbeeld en vormt het visitekaartje van de organisatie. Kinderen helpen met de actie andere kinderen. Met het ingezamelde geld steunt Kinderpostzegels wereldwijd projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kinderen centraal staan. Kinderpostzegels vindt het belangrijk kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij projecten. Omdat ook hier geldt: voor kinderen, door kinderen.
www.kinderpostzegels.nl

Zippy's Vrienden is partner van de Gezonde School

De Gezonde School-aanpak is een praktische aanpak om scholen te ondersteunen bij het structureel werken aan gezondheid op school. De aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hier op voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. De school kiest een aantal gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren. Niet alleen besteedt zij aandacht aan gezondheidseducatie, maar ook aan het signaleren van gezondheidsklachten bij hun leerlingen, aan de schoolomgeving en aan het opstellen van Gezonde School-beleid. Tot slot evalueert de school jaarlijks het gekozen programma. 

Met uitvoering van het lesoprogramma Zippy's Vrienden werkt uw school aan het bevorderen van sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen. Ga dan voor het themacertificaat sociaal-emotionele ontwikkeling van het vignet Gezonde School!

Wat houdt vignet Gezonde School in? Het vignet Gezonde School voor po bestaat uit acht themacertificaten. Om het vignet Gezonde School te behalen moet een school voldoen aan de wettelijke basisvoorwaarden en aan de eisen van minimaal één themacertificaat. Een school mag zich dan gedurende drie jaar een Gezonde School noemen en het Gezonde School-logo voeren. Hiermee laat zij zien dat zij structureel aan gezondheid werkt en welke gezondheidsthema’s specifieke aandacht krijgen.

www.gezondeschool.nl

GGD Rotterdam-Rijnmond

Gezamenlijk met de GGD Rotterdam-Rijnmond is in 2009 een pilot voor Zippy’s Vrienden opgezet. 27 klassen hebben hieraan deelgenomen verdeeld over Den Haag en Rotterdam. Voor het schooljaar 2010 zijn gezamenlijk met de GGD Rotterdam Rijnmond 17 nieuwe leerkrachten getraind. In Rotterdam en Den Haag wordt nu op 12 scholen het Zippy-programma aangeboden. GGD Rotterdam-Rijnmond steunt de uitrol van Zippy’s Vrienden op Rotterdamse scholen ook in het schooljaar 2010/2011 maar draagt haar rol als trainer en begeleider van leerkrachten over aan derden.  Vanuit het team Gezonde School wordt Zippy's Vrienden in de regio Rotterdam nog steeds onder de aandacht gebracht van scholen.
www.ggd.rotterdam.nl

Seminarium voor Orthopedagogiek omarmt Zippy’s Vrienden

Het gerenommeerde opleidings- en begeleidingsinstituut Seminarium voor Orthopedagogiek/Hogeschool Utrecht dat al meer dan 80 jaar onderwijsmensen opleidt en begeleidt, heeft Zippy’s Vrienden in de armen gesloten. Volgens drs. Cor Hulsbus en dr. Kees van Overveld past deze methode perfect binnen het aanbod dat het Seminarium in de loop der jaren heeft opgebouwd en samengesteld. "Wij hebben al een aantal succesvolle projecten en methodes, zoals PAD, maar zien in Zippy’s Vrienden een prima aanvulling. Niet voor niets heeft de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) dit internationale trainingsprogramma aanbevolen. In het verlengde daarvan bevelen wij Zippy’s Vrienden aan op de scholen.”
Lees het nieuwsbericht over het Seminarium