Wie ben ik

Advocaat, getrouwd en vader van drie dochters.

Wat doe ik graag

Ik lees veel en maak geregeld een ritje op mijn racefiets.

Mijn achtergrond

In 1981 ben ik afgestudeerd in Nederlands Recht en sindsdien werk ik als advocaat in Den Haag. Mijn specialisatie is arbeidsrecht. Naast mijn werkzaamheden als advocaat ben ik secretaris/bestuurslid van de Pro Juventute Steunstichting. Die stichting geeft geld aan vernieuwende activiteiten voor kinderen en jongeren in problemen, bij voorkeur in de ambulante jeugdzorg. Ook richt het fonds zich op ondersteuning van onderzoek en publiciteit op het terrein van de jeugdzorg.

Zippy voor mij

Ik vind het belangrijk dat we kinderen op een goeie manier bewapenen voor bepaalde emotionele ontwikkelingen die ze onvermijdelijk door zullen maken. Als dat op de juiste manier gebeurt, zullen ze uiteindelijk ook beter in staat zijn om later beter met problemen om te gaan. Pesten tegengaan vind ik een belangrijke doelstelling van Zippy. Daar heb ik zelf gelukkig nooit mee te maken gehad, maar toen mijn kinderen nog klein waren heb ik dat bij hen op school wel meegemaakt. Dat heb ik destijds als heel naar ervaren. Daarom vind ik het goed om kinderen er op jonge leeftijd bewust van te maken wat pesten met mensen kan doen. Ook al zijn conflicten mijn beroep, in privé-situaties vind ik het vaak lastig om conflicten aan te gaan.